Ide Mujo ulicom i iz džepa mu ispadne 0,50 KM u šaht..
Misli se Mujo:

Vala mi se ne isplati silaziti.

... Uze iz džepa još 2 KM i baci ih u šaht i reče:

E, sad se isplati sići..