Duško Trifunović - ''Dva jarca''

Dva su jarca vrlo prosta
pošli preko uskog mosta
jedan s jedne strane, drugi s druge strane
Skupili se navijači
da gledaju ko je jači
ili jedna starana ili druga strana
Stali jarci pa se mere
onda poče da se dere
jedan s jedne strane, drugi s druge strane
Sklanjaj mi se, ružna stoko
baciću te u duboko
viče jedna strana, viče druga strana
Kad su došli nasred mosta
jedan reče - sad je dosta
i sa jedne strane i sa druge strane
Vratimo se svako sebi
da do tuče došlo ne bi
ni sa jedne strane, ni sa druge strane
Vratiše se, pa se smiju
pusti ljude da se biju
i sa jedne strane i sa druge strane
Vi ste ovu priču znali
niste ni vi s kruške pali
jedan s jedne grane, drugi s druge grane