Kancelarija za KIM - Novi dogovor i novo telo za brigu o kulturi na KiM

BEOGRAD - Ministarstvo kulture i informisanja i Kancelarija za KiM formiraće zajedničku radnu grupu koja će se baviti pitanjima iz oblasti kulture i informisanja na Kosovu iMetohiji.

O tome su se dogovorili ministar kulture Vladan Vukosavljević i direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić, a novoformirano telo će raditi na poboljšanju institucionalnog okvira i faktičkog stanja na terenu, prvenstveno u oblasti zaštite kulturnog nasleđa.

Takođe, koordiniraće sve aktivnosti koje Ministarstvo i Kancelarija sprovode na Kosovu i Metohiji, kako bi se kroz usaglašeno delovanje postiglo puno jedinstvo državnih organa na poslovima zaštite interesa srpskog naroda i države.

U saopštenju Ministarstva navodi se da je u planu da članovi radne grupe uskoro obiđu najznačajnije spomenike naše kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, ustanove kulture i zaposlene u njima, a prvi zadatak biće realizacija projekta "Prepokrivanje priprate crkve manastira Pećke patrijaršije olovnim limom" i zaštita ovog neprocenjivog kulturnog dobra, upisanog na Listu svetske baštine Uneska.

Tanjug